Tietosuojaseloste

päivitetty 25.5.2018
EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679 (GDPR)

Rekisterinpitäjä

TammiViestintä, y-tunnus 2212085-5
Kruununtie 72, 12310 Ryttylä
puh. 040 5497 143
info@tammiviestinta.fi


Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Heli Tammi, puh. 040 5497 143, info@tammiviestinta.fi


Rekisterin nimi

Asiakas- ja yhteistyökumppanirekisteri


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

TammiViestinnän asiakas- ja yhteistyökumppanirekisterin tietoja käytetään TammiViestinnän ja asiakkaiden tai yhteistyökumppaneiden välisen asiakassuhteen hallintaan ja ylläpitoon, markkinointiin ja tilastointiin sekä yrityksen palveluiden tarjoamiseen ja kehittämiseen. Rekisterissä oleville voidaan lähettää kohtuullisin väliajoin sähköpostitse tietoa TammiViestinnän uutisista ja palveluista. Uutiskirjeen tilaaminen on mahdollista lopettaa kunkin uutiskirjeen lopussa löytyvästä linkistä tai ottamalla yhteyttä.


Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteri voi sisältää seuraavat tiedot tai osan seuraavista tiedoista: nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, yritys/organisaatio, postiosoite ja www-osoite, asiakkaalle tehdyt työt tai yhteistyökumppanilta tilatut palvelut/tuotteet.


Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tietolähteinä on käytetty TammiViestinnän asiakas- ja yhteistyökumppanitietoja.


Tietojen luovutus ja tietojen siirto

Webhotelliasiakkaiden tietoja luovutetaan palvelun tilauksen yhteydessä yhteistyökumppani Nettihotelli Internetille, jota ylläpitää Euronic Oy. Tietojen luovutuksen yhteydessä asiakkaasta tulee myös Euronicin asiakas, jolloin myös se on rekisterinpitäjä.

TammiViestintä toimii henkilötiedon rekisteröityneenä käsittelijänä fi-verkkotunnusvälittäjäasioissa. Tällöin TammiViestintä hallinnoi ja tekee merkintöjä Viestintäviraston verkkotunnusrekisteriin asiakkaan toimeksiannosta ja Viestintäviraston ohjeiden mukaisesti. Verkkotunnuksen hallinnointiin kuuluvat kaikki ne toimenpiteet, joilla ylläpidetään verkkotunnusrekisteriin merkityn verkkotunnuksen tietoja.


Tietojen luovutus ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ks. kohta Evästeet ja linkit kolmansien osapuolten verkkosivuille: Google Analyticsin analytiikkatietoja kulkeutuu Googlen tiedostoihin, jotka voivat sijaita EU:n tai ETA:n ulkopuolella.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä säilytetään TammiViestinnän kotitoimistolla. Pääsy henkilötietoihin on vain rekisterinpitäjällä ja tarvittaessa nimetyllä varahenkilöllä. Tietoverkko ja laitteet, joilla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja salasanakirjautumisella. Laitteet sijaitsevat lukitussa ja valvotussa tilassa. Varmuuskopiot ovat peilautuvassa kovalevyssä sekä lukitussa tilassa säilytettävällä ulkoisella kovalevyllä.


Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti sähköpostilla rekisterin ylläpitäjälle.


Oikeus vaatia tiedon korjaamista

TammiViestintä ei tarkista asiakkaan tai kumppanin antamien tietojen oikeellisuutta, mutta jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö tulee lähettää kirjallisesti sähköpostilla rekisterin ylläpitäjälle riittävän yksilöidysti: pyynnössä on ilmoitettava nimi sekä virheelliset ja korjatut tiedot.


Evästeet ja linkit kolmansien osapuolten verkkosivuille

TammiViestinnän verkkosivusto käyttää evästeitä toimiakseen mahdollisimman hyvin ja kerätäkseen analytiikkatietoja. Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeet eivät sisällä henkilökohtaisia tietoja eikä näitä tietoja yhdistetä käyttäjään.

Kaikkien evästeiden estäminen on mahdollista selaimen asetuksista. Evästeiden estäminen ei ole välttämättä suositeltavaa, sillä sivusto ei välttämättä toimi hyvin ilman evästeitä. Mikäli henkilö ei hyväksy evästeiden käyttöä, kyseisen sivuston käyttö tulee välittömästi lopettaa.

TammiViestintä kerää www.tammiviestinta.fi-sivuston vierailuista tietoja webanalytiikkaan, jolla pystytään seuraamaan, miten vierailijat liikkuvat sivustolla. Sivuston kävijäseuranta on toteutettu Google Analytics -palvelulla sekä Euronic Oy:n webhotellin liikennöintitilastoinnilla. Kerättyjä tietoja käytetään sivuston kehittämiseen.

Muut verkkosivustot, joille mahdollisia linkkejä on, hyödyntävät evästeitä omien tarpeidensa mukaan, ja jokaisen sivuston evästeet tulee hyväksyä erikseen.


Lisätietoja

Rekisteriin liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä sähköpostilla info@tammiviestinta.fi

© Copyright TammiViestintä 2018