Viestintäpalvelut, koulutus ja konsultointi

Tarjoamme viestintäpalveluita viestinnän suunnittelusta toteutukseen. Toteutamme myös yksilöllistä tietotekniikan ja tiedottamisen koulutusta aina laajoista koulutuspäivistä käyttäjätukeen.

Viestintäpalvelut ja konsultointi

Tarjoamme viestintäpalveluita viestinnän suunnittelusta toteutukseen. Luomme ja ylläpidämme mediakontakteja, teemme tiedotussuunnitelmia ja -materiaaleja tuotteelle, hankkeelle tai tapahtumalle, kokoamme yrityksen perehdytysmateriaalin tai autamme some-strategian luomisessa. YritysVoimalan yhteistyökumppanina konsultoimme myös mm. aloittavia yrityksiä.

Räätälöidyt tietotekniikka- ja viestintäkoulutukset

Suunnittelemme kohtuuhintaan työpaikallesi yksilöllistä tietotekniikan ja/tai tiedottamisen koulutusta. Koulutus voi tapahtua sopimuksen mukaan joko työpaikallanne todellisessa toimintaympäristössä, omin laittein ja ohjelmin tai tarkoitukseen sopivassa muussa paikassa. Olemme toteuttaneet laajoja kursseja, yksittäisiä koulutuspäiviä sekä lyhytkestoista neuvontaa ja käyttäjätukea tarpeen mukaan.

Vahvuuksiamme ovat koulutusten räätälöinti yksilöllisesti, valmius yksilölliseen taitotason mittaamiseen, kustannustehokkuus, laaja kokemus erilaisista tietotekniikan ja viestinnän koulutustehtävistä sekä pedagoginen koulutus ja kokemus.

Oikein suunniteltu täydennyskoulutus maksaa itsensä takaisin nopeasti; esimerkiksi tietoteknisten taitojen kehittämisen myötä työntekijä suoriutuu tehtävistään nopeammin ja työn laatu paranee.

Pitämiämme koulutuskokonaisuuksia:

 • Sosiaalisen median sovelluksia
 • Modernin tekniikan sovellutukset opetuskäytössä
 • Verkkopalvelut yhdistyksen käytössä
 • Internet, tehostettu tiedonhaku
 • Internet, kotisivun teko ja ylläpito
 • Tekstinkäsittely/Ms Word
 • Esitysgrafiikka/Ms PowerPoint
 • Taulukkolaskenta/Ms Excel
 • Kuvankäsittelyn peruskurssi
 • Kuvankäsittely, Adobe PhotoShop
 • Julkaisun taitto, Adobe Indesign
 • Graafinen viestintä
 • Kirjoittaminen tiedottajan työssä
 • Yhteisöviestinnän perusopinnot
 • Tiedonhaku opettajan työssä
 • Tiedonhaku kielten opettajan työssä
 • Tietotekniikan peruskurssi
 • OPE.FI III -ohjaajakoulutus
 • OPE.FI II -kursseja